דוח וועדת המומחים בנושא ממשקים חקלאיים תומכי סביבה-משארים טבעיים ושולי שדות


August 18, 2020 דוח וועדת המומחים בנושא ממשקים חקלאיים תומכי סביבה-משארים טבעיים ושולי שדות