יום העיון השנתי של נקודת ח"ן 2022


דצמבר 1, 2022 יום העיון השנתי של נקודת ח"ן 2022

הקלטת יום העיון זמינה לצפייה: