חזרה לתוצאות חיפוש

תיירות חקלאית

המחקר הנוכחי מביא תמונה מקיפה וכוללת של מצאי התיירות החקלאית בישראל, מגמות ותחזיות לעתיד ואף המלצות אופרטיביות לביצוע. הגדרת 'תיירות חקלאית' בעבודה זו ומתוך כך המלצותיה, מבוססת על המגמות הרווחות בעולם בנושא: "תיירות חקלאית הינה פעילות תיירותית הקשורה ישירות לסביבה היצרנית של ענפי הגידול, כאשר ספקי המוצר התיירותי הזה, עוסקים ישירות בחקלאות". בין הפעילויות הנכללות בהגדרת תיירות חקלאית ניתן למנות רפתות תיירותיות, אתרי קטיף עצמי, מחלבות, יקבים ועוד רבים אחרים. חשוב לציין כי הדעות באשר להגדרת 'תיירות חקלאית' בישראל, חלוקות בקרב אנשי מפתח העוסקים בתחום. חלקם רואים את התיירות כהגדרתה בעבודה זו, ואילו חלקם רואים את ה'תיירות החקלאית' במגוון צורות; החל מתיירות מקצועית – נושאית וכלה בכל מיזם עיסקי הנמצא בתחום הכפרי- אם בתיירות (ענף הצימרים) ואם בענפים אחרים. שיטת עבודה ומקורות הנתונים מבדיקת המידע הקיים כיום בישראל בנושא 'תיירות חקלאית', נמצא כי הוא לוקה בחסר ואינו עדכני. על כן מצאנו לנכון לערוך מיפוי מקיף של כל האתרים העוסקים בתיירות חקלאית בישראל, כאשר כל אתר נבדק לגופו, בווידוא טלפוני באשר לפעילות החקלאית המוצעת בו. אותרו כ-140 אתרים, התואמים להגדרת תיירות חקלאית כפי שהוגדרה במחקר זה. יש לציין כי אתרים אלו טרם אוגדו בחוברת או מאגר מידע רלוונטי הנוגע לתיירות חקלאית עד היום. מתברר שענף התיירות החקלאית סובל מבעיות חמורות: בעיות סטטוריות (ייעודי קרקע), תפעוליות, כלכליות, בעיות הנובעות מחוסר הדרכה והכשרה בתחום, בעיות חברתיות, ובעיות הנובעות מחוסר מדיניות ממסדית בתחום.