חזרה לתוצאות חיפוש

שירותים אקולוגיים חיוביים ושליליים בוויסות אוכלוסיות מזיקים: המאזן בין שירותי הדברה ביולוגית ומקור פוטנציאלי לנגיעות