חזרה לתוצאות חיפוש

שטיפת מלחים מקומפוסט באמצעות טפטוף

נמצאה התאמה קווית גבוהה בתשטיף בין ערכי המוליכות וריכוזי הכלוריד. בכוונתנו להמשיך ולבחון גורמים נוספים העשויים להשפיע על יעילות הדחת המלחים.