חזרה לתוצאות חיפוש
פרסומים

רבייה וגידול ימיים

פרסום של נקודת ח"ן ואונ' תל אביב


אזורי רבייה וגידול ימיים מקיימים את שפע המשאבים המסופק על ידי האוקיינוסים. אזורי רבייה וגידול ימיים מספקים שירות חיוני גם למערכת האקולוגית של האוקיינוסים וגם לאדם:
– הם מאפשרים לקבוצה גדולה של יצורים ימיים לשרוד.
– הם הכרחיים לשמירת התפקוד של מערכות אקולוגיות חופיות.
– הם מספקים מדגה לצורכי מסחר ופנאי.
– למרות זאת, אזורי רבייה וגידול ימיים הם בין בתי הגידול המאוימים ביותר על פני כדור הארץ.

טיפול בצעירים
אזורי רבייה וגידול ימיים מספקים מקלט בטוח לצעירים רבים המתחילים את חייהם בחופים — דגים, סרטנים, צדפות ורכיכות אחרות — ואפילו
לצעירים של מיני הים הפתוח כמו צבי ים ודגי טונה. היצרנות באזורי מפתח אלו מדהימה: אזורי רבייה וגידול ימיים שורצים בחיים צעירים.
כאשר האזורים האלה אובדים או נפגעים, המינים המסתמכים עליהם סובלים, וכך גם שאר האורגניזמים בשרשרת המזון, כולל המין האנושי.

דיג
רוב סוגי המדגה המסחרי החשובים ביותר כמו חסילונים, סרטנים וצדפות, מסתמכים על בתי גידול ימיים בחופים שלא עברו פיתוח. ב-1999 היה יבול הדיג העולמי למעלה מ-70 מיליון טון, ומרביתו היה תלוי באופן ישיר באזורי רבייה וגידול ימיים. הערך הכלכלי של הדיג בחופים בארצות הברית מוערך ב-111 מיליארד דולר, והדיג מספק כ-1.5 מיליון משרות.

בילוי ותיירות
תיירות היא עסק נכבד ברחבי העולם כולו. בארצות הברית לבדה תומכות מערכות אקולוגיות של שוניות אלמוגים ושוניות אחרות במיליון משרות ובתעשייה של מיליארדי דולרים בשנה. תיירות המתבססת על שוניות בקבוצת האיים בדרום פלורידה מייצרת למעלה מ- 1.2 מיליארד דולר בשנה, ובהוואי ההכנסה השנתית ברוטו משמורת טבע אחת של שונית אלמוגים שגודלה כ -1.3 קמ”ר היא יותר מ-8.6 מיליון דולר. למעלה מ-17 מיליון אנשים בארצות הברית משתתפים בדיג חובבני ומייצרים הכנסות של מיליארדי דולרים. דיג שלא לצורכי מסחר המבוסס על שוניות אלמוגים מניב למעלה מ-100 מיליון דולר בשנה.

יתרונות המערכת האקולוגית
אזורי רבייה וגידול ימיים מספקים שירות יקר ערך למערכת האקולוגית הימית והחופית. הם תומכים במינים אשר מסייעים בקיומה של המערכת האקולוגית ובשמירה על מארג מזון יציב ויצרני. כאשר מיני מפתח מסולקים, נוצרת תגובת שרשרת של השפעות שליליות במערכת, והאוקיינוסים מאבדים מיכולת היצרנות שלהם. אזורי רבייה וגידול ימיים תומכים גם באוכלוסיות של מינים מאוימים או מינים שנמצאים בסכנת הכחדה, כמו צבי הים הירוקים, כרישים לימוניים ודקרים; הם הכרחיים להישרדותם של מינים אלו.