חזרה לתוצאות חיפוש
פרסומים

צמחי בר במטעי התמרים של חבל ים המלח 2010

פרסום


מטעי התמרים בחבל ים המלח מהווים בית גידול בעל לחות גבוהה בקרקע, וזאת בניגוד לתנאים השוררים באזור הצחיח. חקרנו את עושר המינים של צמחי הבר ואת הרכב הצמחייה במטעי התמרים אשר כולם מושקים בטפטוף, כאשר הגישה להדברת העשבים אינה זהה בכל המטעים. התוצאות הראו כי במטעי נווה עין גדי, שבהם הדברת הצומח היא מזערית וצמחיית הבר נתפסת על ידי הדקלאים כחלק מתנאי השטח, מספר המינים של צמחי הבר גדול פי חמישה בהשוואה למספר המינים במטעים שנמצאים באתרים אחרים באזור ים המלח, ובהם נהוגה הדברה אינטנסיבית. נמצא שבית הגידול של מטעי התמרים חשוב עבור המינים הסודניים, אשר גדלים בקצה גבול התפוצה הצפוני העולמי. במטעי נווה עין גדי נתגלה ריכוז של צמחים מכלל הרשימה). במטעי התמרים 31.5% מינים (53שתחום תפוצתם ברובו סודני או כולל את החבל הפיטוגיאוגרפי הסודני – מיני צמחים החשובים לשימור המגוון הביולוגי ברמה הארצית. 24של אזור ים המלח, בעיקר בנווה עין גדי, נמצאו לפחות ביניהם מינים שהוכרזו כנכחדים (או שאינם נמצאים) בישראל ומינים בסכנת הכחדה (צמחים שנכללו בספר האדום הלאומי), וצמחים שצוינו בפרסומים מקצועיים כנדירים מאוד או נדירים בארץ. לרבים מצמחים אלה האדמות החקלאיות של מטעי התמרים מהוות בית גידול בלעדי או עיקרי, לא רק בחבל ים המלח, אלא בארץ כולה. כמו כן, התברר שבית הגידול של מטעי מינים נוספים מצמחי נווה עין גדי מתקיימים (או התקיימו) 8התמרים חשוב לשימור מגוון צמחיית הבר ברמה המקומית – כרק או בעיקר בתחום המטעים. מסקנתנו: מטעי התמרים שבהם נמנעים מהדברת עשבים אינטנסיבית הם בית גידול בעל ערך רב לשימור מגוון צמחי הבר. נוסף לכך, לפי בדיקות שערכנו, מטעי התמרים בחבל ים המלח אינם המקור של הצמחים הגרים באזור, אלא המטעים סובלים מפלישתם, בעיקר מגינות הנוי הסמוכות.מיכאל בלכר
אירנה בלכר


מים | צומח |


פרסומים


צמחי בר
תמרים
ים המלחהוסף למועדפים  פרסום-צמחי-בר-במטעי-התמרים-