חזרה לתוצאות חיפוש

פיתוח מערכת IPM להגנת אבטיחים בשטח הפתוח מפני וירוסים

באמצע שנות ה-90 גידלו בדרום רמת הגולן בסוף הקיץ אבטיחים חסרי זרעים על שטח של כ-3000 דונם. אולם בגלל התמוטטויות של צמחים שלוו תמיד בעננים של כנימת עש הטבק, ירד היקף השטח ל-500-1000 דונם. למרות מחקרים וניסויים לא נמצאה הסיבה הוודאית לנפילת החלקות. בשנים האחרונות התמוטטו חלקות רבות של אבטיחים במקומות שונים בארץ ונמצא שהסיבה להתמוטטות הוא וירוס WMSCV, המעבר על-ידי כנימת עש-הטבק. מטרת הניסוי – האם ניתן להפחית נזקי וירוסים באבטיח על-ידי שימוש בפלסטיקים צבעוניים וסוגי רשתות.