חזרה לתוצאות חיפוש
פרסומים

על צומח, בעלי חיים ואנשים – תורת ניהול המרעה בישראל

פרסום


גידול בעלי חיים במרעה אינו עומד במרכז העשייה החקלאית בישראל. חרף זאת, העיסוק המחקרי בתחום זה היה אינטנסיבי, והצליח להאיר זוויות מעניינות באקולוגיה, בכלכלה ובסוציולוגיה של הקשר בין בני אדם, בעלי חיים והצומח.