חזרה לתוצאות חיפוש

סיכום ניסויים לבחינת שיטות טכנולוגיות להתמודדות עם עשבייה בחקלאות האורגנית

התמודדות עם עשבייה היא אתגר מרכזי בממשק חקלאי אורגני. למרות מורכבותו הרבה של נושא זה, הוא מטופל בדרך כלל בגישה רדוקציוניסטית: העמדת נושא מורכב על מרכיביו הפשוטים ביותר. זו גם הסיבה העיקרית למיעוטם של מחקרים מדעיים הבוחנים דרכי התמודדות מקיפות-כוללות. בחקלאות אורגנית לעומת חקלאות קונבנציונאלית, ביטוי השפעת פעולות ממשקיות כדוגמת: שיטות עיבוד, דישון, מחזור גידולים ועוד, לאורך שנים. לכן יש להתייחס לנושא ההתמודדות עם עשבייה באופן מקיף, הכולל את מכלול הפעולות החקלאיות המיושמות לאורך השנים. למעשה, בחקלאות אורגנית המטרה היא למקסם את יעילות מערכת הייצור החקלאית בכללותה, לאורך השנים. בהתייחסות לבקרת עשבייה, עישובים ידניים יעילים רק במקביל לפעולות מניעתיות כדוגמת הנבטת עשבים לפני הגידול, עיבודים לבקרת עשבייה ועוד. בחורף תשע"ח ערכנו בשני אתרים, קיבוץ עלומים וקיבוץ אורים, ניסויים לבחינת טכנולוגיות להתמודדות עם עשבייה בממשק האורגני. הניסוי שנערך בעלומים, בחן עיבודי תשתית - טרום גידול על התפתחות עשבייה. בניסוי הנוסף שנערך באורים נבחנה השפעת עיבודים שטחיים (המתאימים למהלך הגידול) על התפתחות עשבייה.