חזרה לתוצאות חיפוש

סיכום מחקרים ופעילות בשנים 2009-2014

המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן, המועצה לייצור צמחים ושיווקם – ענף ההדרים: סיכום מחקרים ופעילות בשנים 2009-2014