חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח | פרסומים

מסדרונות אקולוגיים באזורים חקלאיים: עקרונות לתכנון ולממשק חקלאי – 2009

דו"ח מסכם למחקר ופרסומים


ההשלכות של קיטוע מערכות אקולוגיות על שימור המגוון הביולוגי; החשיבות של שמירה על בין כתמים שמורים; והעקרונות ליצירת רשתות של שמורות טבע קישוריות בעזרת מסדרונות לחיות בר בנופים מבותרים, הם נושאים הנחקרים בעולם בערך 20 שנים לעומת זאת, נושא שימור המגוון הביולוגי בשטחים חקלאיים נמצא עדיין בחיתוליו, ומרבית המאמרים שעליהם מתבססת הסקירה הזו נכתבו אחרי שנת 2000. בישראל, מאמרם של שקדי ושדות, שהתפרסם בשנת 2000 , האיר את החשיבות של שמירה על רצף השטחים הפתוחים בין שמורות הטבע, כמסדרונות אקולוגיים פתוחים לאורכה ולרוחבה של הארץ. אולם, בשנים שעברו מאז שהמאמר התפרסם, נצבר מעט מאד ידע מקומי על העקרונות האקולוגיים לשימור מגוון ביולוגי בשטחים פתוחים הנמצאים מחוץ לשמורות הטבע. יתרה מכך, מרבית השטחים הפתוחים שאינם מנוהלים כשמורות טבע או כיערות בישראל הם שטחים חקלאיים מעובדים. שקדי ושדות (2000), התייחסו בעבודתם לסוגיית החקלאות במסדרונות אקולגיים, וכתבו: "לא ברור עד כמה חשובים השטחים שאינם "טבעיים" לשמירת הטבע בארץ, וגם לא ברור מהי יעילותם כמסדרונות אקולוגיים. הבנת יחסי הגומלין שבין שמורות הטבע לשטחים שאינם "טבעיים" חיונית, לדעתנו, להבנת המערכות הטבעיות בישראל.