חזרה לתוצאות חיפוש

 מחקרים בקמחית ההדר Planococcus citri Risso איכלוס עץ ההדר ומצב ההדברה הביולוגית