חזרה לתוצאות חיפוש

מודלים כלכליים להערכת השפעת השינויים האקלימיים על החקלאות

בספרות הכלכלית קיימות שתי גישות עיקריות לניתוח השפעות שינויי אקלים על החקלאות: הגישה הראשונה היא גישת פונקציית הייצור שפותחה על ידי אדמס ושותפיו, שמסתמכת על הקשר בין שינויים במשתנים אקלימיים כמו טמפרטורה ומשקעים, לבין התפוקה מגידולים חקלאיים מסויימים. הגישה השנייה שהיא הגישה הריקארדית שפותחה על ידי מנדלסון ושותפיו, והיא בודקת כיצד שינויים אקלימיים משפיעים על ערך האדמה על ידי הערכת מחיר השוק של הקרקע. בעבודה זו תוצג סקירת ספרות עבור שתי הגישות.