חזרה לתוצאות חיפוש

מגוון ביולוגי במערכות חקלאיות

מגוון ביולוגי הוא שם כולל למבחר צורות החיים על פני האדמה. כאשר מוסיפים למגוון בעלי-החיים מרכיבים טבעיים אחרים כגון אור, אוויר, קרקע, מים ומיקרואורגניזמים אנחנו מקבלים את המערכות האקולוגית המשפיעות על הגידול החקלאי ומושפעת ממנו. לשמירה על מערכות אקולוגיות ועל מגוון ביולוגי יש ערך לכשעצמו; ועם זאת, ראויה לציון חשיבותן הרבה של מערכות אלו לפעילות החקלאית. החקלאות נעזרת במגוון "שירותים" של מערכות אקולוגיות כגון יצירת קרקע ומחזור חומרי הזנה, פירוק חומרי פסולת אורגניים, שירותי האבקה, בקרת מזיקים ומחלות ועוד. המאמר המצורף סוקר את היחסים ההדדיים בין החקלאות למערכות הטבעיות, ומפרט מספר דרכים בהם המגוון הביולוגי תורם לחקלאות. בנוסף הוא מציג תרומות של החקלאות למגוון הביולוגי מחד, ואיומים על המגוון הביולוגי במערכות אקולוגיות חקלאיות מאידך, ומציג גישה לשיפור הממשק בין החקלאות לסביבה ולשמירה על המגוון הביולוגי.