חזרה לתוצאות חיפוש

טיפולים חלופיים חדשניים וידידותיים לסביבה להדברת נמטודות עפצים בגידול בזיל

הבזיל הינו גידול מרכזי ומוביל בסל המוצרים בענף התבלינים הטריים. [...] המעבר לגידול בקרקע מקומית בבתי רשת או במנהרות עבירות תורם להוזלת עלויות הגידול ולשיפור ברווחיות הגידול ליצוא. אחת הבעיות הקשות שהתעוררו במעבר לגידול בקרקע מקומית הן הנמטודות הפוגעות במעבר מים ומינרלים לגבעולים ולעלים, מה שפוגם בהתפתחות הצמח ובמראה העלים, שהוא החשוב והמשמעותי בצמח תבלין טרי למאכל. גידול בקרקע מקומית מתאפשר ואף עולה יפה הודות לשמירה על מחזור זרעים ולשימוש נכון בחומרי ההזנה, במיוחד בחומרים ידידותיים לסביבה, העשויים לעצור או למנוע התפתחות נמטודות. כך מתאפשר גידול וגטטיבי איכותי, הראוי לשיווק, אשר יהיה רווחי וכדאי גם ליצוא בקיץ. בשנים האחרונות הוחל בניצול תשטיפי לשלשת עופות בתהליך ייצור גז מתאן לדישון במטעים ובירקות. בתצפיות שערכנו בבתי צמיחה שבעמק המעיינות נמצא שמיצוי לשלשת עופות כדשן אורגני תרם להזנה ומנע או דחה נזק מנמטודות בבזיל ובלובאץ', ובכך אפשר את גידולם של צמחי התבלין הללו לשיווק וליצוא, למרות הימצאות נמטודות בחלקה. בניסויים שערכנו בשנתיים האחרונות במשק "דור" שבכפר מחולה בחנו את יעילות השימוש בתמיסת לשלשת עופות מטילות כדשן אורגני, ובמיוחד את השפעתה כדוחה או כמונעת פגיעה מנמטודות בבזיל, לשם המשך צימוח אופטימלי וראוי לשיווק. [...] התוצאות הללו הפוכות מהתוצאות שנמדדו בשנה הראשונה, וזאת להערכתנו, כתוצאה מאיכות זבל העופות שהתקבל, שהיה יבש וישן מאוד, ובמהלך הזמן איבד את סגולותיו החיוניות לטיפול ולדיכוי נמטודות וכדשן לגידול.