חזרה לתוצאות חיפוש
פרסומים

חוברת יום העיון 2016


1. עמדות בקרב חקלאים על ממשקים ליצירת מסדרונות אקולוגיים בעמק חרוד
חגית זמרוני, דותן רותם, יפתח סיני, אסף שוורץ

2. יחסי הגומלין בין מקורות המידע, העמדות הסביבתיות והבחירה בנוהג סביבתי בקרב חקלאים: חקר המקרה של מגדלי הפלפל בערבה
צרויה שבח, ענת (מנס) צ’צ’יק, ורד בלאס

3. תפיסות חקלאים לגבי ממשק עיבוד משמר קרקע ומים בגידולי שדה בישראל ,החסמים לאימוצם ודרכים לשיפור הטמעתם
הילה שגיא, ג’ניה גוטמן, אורי רמון, רועי אגוזי, יעקב גארב, שאול צבן

4. שחזור נוף ושיקום אקולוגי בעמק יזרעאל: מיזם חקלאות תומכת סביבה
מיקי ליפשיץ

5. צעדים להטמעתה של חקלאות תומכת סביבה בגולן
קובי גביש, לירון אמדור, אלאור לוי

6. "שער לחקלאות אקולוגית" – אתר מידע בנושא אגרו-אקולוגיה: ecoagriculture.campusteva.tau.ac.il
יעל גבריאלי, אילאיל פרת