חזרה לתוצאות חיפוש
פרסומים

חוברת יום העיון ה-13 – 2015


בחוברת מופיעים תקצירי המחקרים הבאים:

1. מניעת בזבוז של ירקות ופירות
רועי קוצר, עו״ד אסף רוזנבלוםֿ, שאול צבן, עמיר שוסטר, משה ברוקנטל, ד”ר רון פורת, פרופ’ אייל קמחי

2. בחירתם של שירותי המערכת האקולוגית החשובים במרחב הביוספרי רמת מנשה, בשיתוף ציבור התושבים
אלון לוטן, הגר ראובני, דותן רותם, נועה גופר, בעז בר-אילן, גילי קוניאק

3. כרמים התומכים במגוון הביולוגי
ד”ר אריה רוזנפלד, פרופ’ תמר קיסר, אלעד טנא, ד”ר עידן שפירא, ד”ר גיל אשל, ערן הרכבי, אלון רוטשילד, מיכל אקרמן

4. לקראת חקלאות בת-קיימה: תפיסות ועמדות ביחס לחקלאות במרחב הכפרי המשתנה של צפון הנגב
ד”ר ארנון בן ישראל

5. מודל ניהולי והנחיות לרשות עירונית המקדמת חקלאות בתחומה
ליעד אורתר, לירון מעוז, ד”ר יותם לוריא, ד”ר אופיר רובין

6. פיתוח מודל לניהול אגני משולב – הדגמה על אגן נחל פולג
פרופ’ עירית עמית כהן, ד”ר רועי אגוזי, ד”ר צעירה מרואני, מר אלון פרץ, ד”ר נפתלי גולדשלגר

7. ניטור הזליגה של חומרי הדברה משדות חקלאיים לאזורים טבעיים שכנים; מקרה בוחן – ההשפעה על תמותת דבורים
שלמה שריג, ויקטוריה סורוקר, אלי צעדי, יוסי סלבצקי, יוסף קמר, איליה זידמן, דני ברקאי, יעקב קנול