חזרה לתוצאות חיפוש
פרסומים

חוברת יום העיון ה-12 – 2014


בחוברת מופיעים תקצירי הפרויקטים הבאים:

1. מחומרי הדברה כמוצר להדברה משולבת מבוססת שירות: לקראת חקלאות בת-קיימא בערבה?
ד”ר ורד בלאס, צרויה שבח

2. ממשק דרכים ושבילי מטיילים בשטחים חקלאיים
איריס האן, ד”ר לירון אמדור, אדר’ נוף ערן געש, אורי רמון

3. עמדות חקלאים על עשייה סביבתית
אורית בנדס-יעקב, ד”ר דיויד דוניץ, עדי ברמניס, אלכסנדרה גלמן

4. שיפור התפקוד האקולוגי של בריכות דגים: עקרונות לתכנון וממשק אקולוגי
ד”ר אורית סקוטלסקי, זאב לבינגר, ניר פרידמן, ד”ר דנה מילשטיין

5. ניטור הזליגה של חומרי הדברה משדות חקלאיים לאזורים טבעיים שכנים ומציאת שיטות למזעור התופעה
ד”ר אלי צעדי, ד”ר יצחק קטרה, שלמה שריג

6. צמחיית כיסוי ככלי לשימור המגוון הביולוגי: שקלול שירותי מערכת חיוביים ושליליים של פרוקי רגלים בפרדס
פרופ’ משה קול, פרופ’ מרסלו שטרנברג, שקד עשת