חזרה לתוצאות חיפוש

הפוטנציאל שבשימוש בביופילטר מבוסס פריפיטון לפיתוח חקלאות ימית בת קיימא

תקציר מתוך חוברת התקצירים של הועידה השנתית למדע ולסביבה באוניברסיטת תל אביב - 2016