חזרה לתוצאות חיפוש

החקלאות – צרכן וספק של שירותי מערכת – 2011

הרצאתו של פרופ' אוריאל ספריאל "החקלאות – צרכן וספק של שירותי מערכת" במהלך יום העיון השנתי של נקודת ח"ן ב-2011