חזרה לתוצאות חיפוש

ההיגיון ההיסטורי בסדר כרונולוגי מלפני קום המדינה ועד היום של החקלאות ושל שימור הקרקע

בהקדמה זו מובא בתמציתיות ההיגיון ההיסטורי, בסדר כרונולוגי מלפני קום המדינה ועד היום, של החקלאות ושל שימור הקרקע.