חזרה לתוצאות חיפוש

  הדברה ביולוגית של פטריות קרקע פתוגניות לצמחים באמצעות החיידק הכיטינוליטי AEROMONAS HYDROPHILA