חזרה לתוצאות חיפוש

בחינת יישום קומפוסט אשפת ערים בחקלאות ישראל – 2011-2013

לאחרונה החלו הרשויות המקומיות בעידוד המשרד להגנת הסביבה בהפרדת פסולת ביתית במקור לפי טיב הפסולת. ההפרדה במקור משמעותה הפרדה של מרכיבי הפסולת על ידי התושבים לפני ההשלכה לכלי אצירה ציבוריים לפי מרכיב אורגני ואחר. כאשר החומר האורגני יופנה למחזור ביוגאז להפקת אנרגיה או לאתרי קומפוסטציה כתחליף לדשן מינרלי בחקלאות ולטיוב הקרקע בחומר אורגני או לשריפה לצמצום כמות הפסולת המופנית להטמנה. מיחזור של פסולות אורגניות בחקלאות הישראלית מקובל מזה זמן רב, לקיום חקלאות בת קיימא, וכתחליף לדישון מינרלי (חנקן, זרחן, אשלגן ומיקרו אלמנטים). כמו כן, החומר האורגני תורם ליציבות מבנה הקרקע ולפחיתה בסחף הקרקע. כמות הפסולת האורגנית ממקור חקלאי הזמינה והמקובלת ליישום חקלאי קטנה יחסית לעומת הביקוש והדרישה לקיום חקלאות בת קיימא. המקור של שאריות אורגניות להכנת קומפוסט עירוני עם הפרדה במקור בניסויים היה ממשקי הבית בקיבוץ גלעד ומשאריות המזון מחדר האוכל המשותף. מיכלי אשפה יעודיים לאיסוף פסולת אורגנית הוצבו אחד לכל שלושה בתי אב. פסולת אורגנית ביתית, מחדר האוכל וגזם מהגינון המקומי נערם סמוך לרפת המקומית להכנת קומפוסט כמקובל. קומפוסט אשפת ערים נבחן בניסויים השונים ביחס לפסולות אורגניות חקלאיות המקובלות במשק החקלאי באותו אזור. הפסולות האורגניות ממקור חקלאי או תעשייתי נבחן בדרגות שונות של טיפול כמקובל בענפים השונים שנבחנו בניסויים.