חזרה לתוצאות חיפוש
הרצאה | מצגת | סרטון

אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא במשרד החקלאות ופיתוח הכפר – 2010

סרטון הרצאה ומצגת


"פיתוח בר קיימא הוא פיתוח המספק את צרכי ההווה בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם". מטרות של פיתוח בר קיימא מכוונות למען הסביבה, החברה והכלכלה:

יש פעולות רבות שמשרד החקלאות עושה כיום בתחום פיתוח בר קיימא, גם אם אין לכך מסגרת כוללת.
חקלאות ישראל-מטרות על:
• חקלאות מזינה.
– אספקת מזון לאוכלוסייה:כמות, איכות ומחיר.
– יצוא חקלאי.
• חקלאות מיישבת.
– חקלאות גורם מרכזי בפריסת ההתיישבות בפריפריה.
• חקלאות מקיימת.
– חקלאות בת קיימא, שימור המשק המשפחתי, שטחים פתוחים, ריאות ירוקות, שימור קרקע, ניצול מי קולחין ומים מליחים, תפיסה ושימור שטחים, התאמת ממשקים לדרשות הגנת הסביבה, הקטנת השימוש בחומרי הדברה, רווחת בע"ח.