מאזן שטחים פתוחים- כלי מוצע למקבלי החלטות – מצגת – 2011


نوفمبر 17, 2017 מאזן שטחים פתוחים- כלי מוצע למקבלי החלטות – מצגת – 2011

מאזן שטחים פתוחים- כלי מוצע למקבלי החלטות - מצגת - 2011