עדכון: מועד האחרון להגשת הצעות


מרץ 5, 2020 עדכון: מועד האחרון להגשת הצעות

צוות נקודת ח"ן באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מודיע בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות לקול הקורא. המועד האחרון המעודכן להגשת ההצעות נקבע ליום חמישי, ה- 19.3.2020 (במקום יום חמישי 5.3.2020).

טופס הגשת הצעות

אין שינוי בשאר תנאי הקול הקורא.

הליך הקבלה מתקיים בשני שלבים. הצעות מקדמיות תתקבלנה במערכת הממחושבת עד ה-19.3.2020. הצעות שימצאו מתאימות יענו בבקשה להצעות מלאות שיוגשו לכל היאוחר עד ה-30.4.2020.  

לכל שאלה ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני של התכנית: nekudat-hen@isees.org.il

בברכה

צוות נקודת ח"ן