יום העיון השנתי ה-16 – 2018
יום העיון נערך ב-28.11.2018 במכון וולקני שבבית דגן

התכנית כללה את ההרצאות הבאות:

 

9:30-9:45 דברי פתיחה

9:45-10:10 גלעד רונן ופרופ"ח טל אלון-מוזס – "הנחל שלנו – קהילות נחל תנינים עושות מָקוֹם ומַפָּה: שיטה להערכת נוף באמצעות מיפוי השתתפותי".

10:10-10:35 ד"ר רועי אגוזי – "הערכה אקו-הידרו-מורפולוגית של שיקום נחל – המקרה של נחל ציפורי"

10:35-11:30 Prof. Lijbert Brussaard – 'Soil management for sustainable agriculture'

11:30-12:00 הפסקת קפה ונשנושים

12:00-12:30 ד"ר דוד כץ – "תמריצים כלכליים לאי עיבוד שטח לאורך נחלים – מקרה בוחן של חקלאים בעמק יזרעאל"

12:30-13:00 ד"ר אלון שפון – "שינוי בהרגלי תזונה כאסטרטגיה להבטחת קיימות וביטחון תזונתי"

13:00-13:30 ד"ר גדעון טופורוב וד"ר צפריר גרינהוט – "תזונה מקיימת ובטחון תזונתי בחקלאות ישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומח"


תכנים