בנייה חדשה ורווייה בדמות מגדלי מגורים מתוכננת לקום על אדמות שהן ברובן חקלאיות. צילום: Amos Meron, Wkipedia


November 10, 2017 בנייה חדשה ורווייה בדמות מגדלי מגורים מתוכננת לקום על אדמות שהן ברובן חקלאיות. צילום: Amos Meron, Wkipedia