יחסי הגומלין בין מקורות המידע, העמדות הסביבתיות והבחירה בנוהג סביבתי בקרב חקלאים – חקר המקרה של מגדלי הפלפל בערבה – 2016


November 16, 2017 יחסי הגומלין בין מקורות המידע, העמדות הסביבתיות והבחירה בנוהג סביבתי בקרב חקלאים – חקר המקרה של מגדלי הפלפל בערבה – 2016

יחסי הגומלין בין מקורות המידע, העמדות הסביבתיות והבחירה בנוהג סביבתי בקרב חקלאים – חקר המקרה של מגדלי הפלפל בערבה - 2016