דוח מסכם – ארץ תעלות המים – שימוש משולב בתעלות הניקוז של עמק החולה הצפוני


April 3, 2018 דוח מסכם – ארץ תעלות המים – שימוש משולב בתעלות הניקוז של עמק החולה הצפוני

דוח מסכם - ארץ תעלות המים - שימוש משולב בתעלות הניקוז של עמק החולה הצפוני