חזרה לתוצאות חיפוש
הרצאה | מצגת | סרטון

Making Decisions about Environmanetal Issues

מצגת ו-וידאו


Making Decisions about Environmanetal Issues – Prof. William Sutherland at Nekudat Chen annual conference, 2015
קבלת החלטות בעניינים סביבתיים – פרופ' ויליאם סאת'רלנד ביום העיון השנתי של נקודת ח"ן – 2015