חזרה לתוצאות חיפוש
מצגת

Agri-environmental policies and measures in Europe – 2009

מצגת


הרצאתו של פליקס הרצוג (Felix Herzog) על מדיניות וצעדים אגרו-סביבתיים באירופה (Agri-environmental policies and measures in Europe) ביום העיון ה-7 של נקודת ח"ן, 2009