חזרה לתוצאות חיפוש

‫  הדברה ביולוגית של מחלת רקבון הכתר בעגבניות הנגרמות על ידי FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. RADICIS-LYCOPERSICI באמצעות תבדידים לא פתוגנים של פוזריום ‬