חזרה לתוצאות חיפוש

שיפור תהליך הקומפוסטציה וטיב התוצר בעזרת ביו-פחם

במחקר זה הצענו לבחון את היעילות של תוסף ביו-פחם בתהליך הקומפוסטציה על מנת להפחית את איבודי החנקן ולשפר את זמינותו בקומפוסט. ביו-פחם הוא תוצר מוצק שמתקבל בתהליך פירוליזה, פירוק חומני ישיר של ביומסה בהעדר חמצן. [...] ניסויי גידול בחממה שבוצעו עם הקומפוסטים שהוכנו בשני מחזורי הקומפוסטציה במחקר זה הראו פחיתה מסוימת ביבולים בחלק מטיפולי הביו-פחם.