חזרה לתוצאות חיפוש

שיפור התפקוד האקולוגי של בריכות דגים: עקרונות לתכנון וממשק אקולוגי

תקציר מתוך חוברת התקצירים של הועידה השנתית למדע ולסביבה באוניברסיטת תל אביב - 2016