חזרה לתוצאות חיפוש

שימוש בצמחי מלכודת להקטנת האוכלוסיה של וקטור מחלת הצהבון בגפנים – 2006

מחלות הצהבון בכרמים הן בעלות חשיבות כלכלית בעולם כולו. מחלות אלה ניגרמות על ידי פיטופלסמות, חיידקים גרם חיוביים חסרי דופן הנמצאים בצמח בצינורות השיפה וגורמים להתנוונות האשכולות, ללבלוב מאוחר, לניוון שריגים בחלק מהמקרים ובמקרים אחרים לתמותה של הגפן. מחלה מסוג זה זוהתה לראשונה בכרמים בישראל בשנות ה- 80 ומאז נגרם בעטייה נזק רב לכרמים באזורים שונים. [...] הגפנים הניטעות כיום בארץ נקיות מהפתוגן וההדבקה מתרחשת בכרם ע"י וקטורים של המחלה. העברת מחלות צהבון בכל הגידולים היא על ידי וקטורים מסידרת ה-Hemiptera, ספציפיים למין הצמח ולטיפוס הפיטופלסמה, כאשר פיטופלסמה מהטיפוס SP נמצאה כשכיחה ביותר בגפנים בארץ. בצרפת וגרמניה הוכח ש-Ho מעביר את ה-SP לגפנים וגם במדינות נוספות באירופה מתיחסים לחרק זה כאל וקטור המחלה. בישראל הראו שרון וחוב' בשנת המחקר הראשונה שעליה באוכלוסיה של Ho לוותה בעליה משמעותית בנגיעות בצהבון באותו אזור. בדיקות PCR לנוכחות הפיטופלסמה הראו כי בגפנים המראות את הסימנים האופייניים למחלה נמצא בכל המקרים DNA פיטופלסמתי. למרות שמדובר במחלה סיסטמית קשה, במעקבים רב שנתיים אחר תסמיני המחלות מטיפוס זה בכרמים, נמצא שגפן שנראתה נגועה בשנה מסוימת לא בהכרח הראתה סימני מחלה בשנים העוקבות. [...] תוצאות מחקר קודם שלנו מראות כי שיח אברהם הינו הפונדקאי המושך את הווקטור Ho באופן מיוחד בעוד הגפן הינה הפונדקאי הפחות מושך מתוך מגוון פונדקאים שנבדקו. [...] בעקבות כך החלנו בניסויים ראשוניים בעונה הקודמת בהם פותחו כלובי מלכודת עם שתילי שיח אברהם אשר משכו ביעילות את הוקטור בהשוואה למלכודות עם שתילי גפן. בתוכנית זו אנו מציעים לבחון דרך שתמנע את הגעת הוקטור אל הכרם על ידי השימוש בפונדקאי המועדף כצמח מלכודת ושיטת לכוד והרוג.