חזרה לתוצאות חיפוש

פיתוח גישות הדברה אינטגרטיביות בגידול תבלינים בממשק אורגני

גידול תבלינים בממשק אורגני מתמודד עם בעיות משמעותיות ביותר של הגנת הצומח, מחלות ומזיקים. שאריות של חומרי הדברה בגידול תבלינים מהווה בעיה שיווקית קשה בכלל, ובפרט כאשר חומרי הדברה מקובלים מוצאים משימוש ובמקומם מוכנסים חומרים חדשים, רעילים פחות ויעילים פחות. תוצאות עיקריות: א. במבנים סגורים ברשת 50 מש לא התפתחה אוכלוסיית מזיקים לעומת מבנים פתוחים המכוסים בפוליאתילן מסוגים שונים. ב. נגיעות מועטה במזיקים בסתיו 2008 לא אפשרה בחינה מוצלחת של חומרי ריסוס ושימוש באויבים טבעיים. ג. לא נמצאה התבססות אויבים טבעיים בחלקות בזיל בקיץ. ד. לשימוש בתכשירי ההדברה לא הייתה השפעה משמעותית על התפתחות מחלת הבוטריטיס בבזיל בתנאי מגפה קשה.