חזרה לתוצאות חיפוש

פיזור צרעה טפילית (TRICHOGRAMMA CACOECIAE) כאמצעי להדברה ביולוגית של עש התמר הקטן (BATRACHEDRA AMYDRAULA) במטע תמרים אורגני

עש התמר הקטן מסב נזק לפרי התמר בעודו ירוק, משלב חנטה ועד הצהבת הפרי, במשך כ-5 חודשים. הנזק העיקרי מתבטא באובדן יבול. נזקי העש מהווים גם פתח כניסה למזיקים נוספים הפוגעים בפרי בעת הבשלתו, כגון חיפושיות תסיסה. הנזק הנגרם לפרי יוצר בעיה קשה במיוחד בשיווק תמרים על סנסנים (ברהי, דקל-נור זהידי), מוצר בו יש חשיבות רבה לרצף הפרי על הסנסן. הצרעה הטפילית Trichogramma cacoeciae הינה צרעה המטפילה ביצי עש, ולכן עשויה להוות מדביר ביולוגי כנגד עש התמר הקטן. ניתן לגדלה ולהרבותה בתנאים מבוקרים במעבדה. מינים של הסוג טריכוגרמה משמשים להדברה ביולוגית של מגוון עשים הגורמים נזק לגידולים שונים בארצות רבות, בעיקר בגוש הסובייטי לשעבר, בסין, במקסיקו, באירופה ועתה גם בארה"ב.