חזרה לתוצאות חיפוש

מערכת לניטור אוטומטי של זבוב הפירות הים-תיכוני

זבוב הפירות הים תיכוני הוא מזיק מפתח בהדרים, נשירים ומינים סוב-טרופיים. ההדברה בהדרים מתבצעת באורח מאורגן ומרכזי. [...] מערך הדברה יקבל תוספת מידע חיונית במידה ויימצא פיתרון לניטור רציף ואוטומטי של הזבוב. [...] תוצאות עיקריות: הדיוק הכללי של המערכת לניטור אוטומטי של הזבוב בארבעת הניסויים נעה בין 95% ל-100% והאמינות של המערכת מגיעה ל-79%. מבחן שונויות מראה כי אין הבדל בין כמות הלכידות במלכודות שטיינר ובין המלכודות לניטור אוטומטי. מסקנות והמלצות: מערכת לניטור אוטומטי מאפשרת רצף של נתוני לכידות על ציר הזמן ויכולה לשמש לניטור בזמן אמת או כמעט בזמן אמת ולזהות התפרצויות של זבוב לפני שהן עלולות להביא לנזק. כמו כן, היא מאפשרת את חקר התנהגות הלכידות והקשר שלה לתנאים סביבתיים. מנתוני הלכידות ניתן ללמוד כי הזבובים נלכדו לאורך היום ולא בלילה. נתון זה הוא חשוב מכיוון שהוא משליך על האנרגיה הנדרשת להפעלת המערכת במהלך היום. במידה וניתן לכבות את המערכת בשעות הלילה ניתן לחסוך אנרגיה רבה. משילוב של נתוני טמפרטורה ניתן לראות כי יש פער זמן בין העליה בטמפרטורות ובין העליה בלכידות של הזבובים וכי ירידות קלות של טמפרטורה באמצע היום הביאו לקצב לכידות נמוך יותר. מכל מקום, לא ניתן להגיע למסקנות מנתונים של ניסויים בודדים שבוצעו על פני זמן קצר בשנה.