חזרה לתוצאות חיפוש

מלכודות כשיטה לדיכוי אוכלוסיית קרנפית התמר במטע תמרים אורגני