חזרה לתוצאות חיפוש

מחקרים לשיפור ההדברה של צרעת השקד

נבדקה יעילותם של תכשירים בררניים להדברת צרעת השקד כתחליף לזרחנים האורגנים. נמצא שהתכשירים איפון ומובנטו היו יעילים בהשוואה לביקורת, אם כי הם אינם נחשבים כפתרון יעיל לטווח ארוך. כמו כן, נמצא הבדל משמעותי ברגישות של הזן העיקרי במטע, אום-אל-פחם, בהשוואה לזן הרגיש יותר - 54, וכן הבדלים בגודל החנט הרגיש לנזק הצרעה. עובדות אלו מצביעות על האפשרות לפיתוח אסטרטגיה חדשה להדברת הצרעה בעתיד תוך התייחסות לרגישות הזנים וגודל החנט הרגיש לנזק.