חזרה לתוצאות חיפוש

מחקרים לפיתוח ממשק להדברה משולבת ידידותית במטעי השקד – רגישות זני השקד לצרעת השקד

צרעת השקד היא מזיק מפתח הגורם לנזק ישיר בפרי במטעי השקד. נבדקה רמת הרגישות של זני שקד שונים לצרעת השקד בחלקת אוסף זנים לטיפוח בנווה יער. ברוב הזנים שבהם נמצאה נגיעות נמוכה בצרעת השקד בעונת 2013 נמצאה נגיעות גבוהה בעונת 2014. נראה שהסיבה העיקרית להבדלים ברמת הנגיעות בשתי העונות היא ההבדלים ברמת האוכלוסייה של הצרעה. ששה זנים ביטאו נגיעות של פחות מ-25% בשתי העונות וסומנו כבעלי רגישות נמוכה. החנטה של הזנים השונים נפרשה החל מחמישה ימים לפני מועד גיחת הצרעות ועד ארבעים ימים לאחר גיחת הצרעות ולא נמצאו זנים שהתחמקו מהתקפת הצרעה בשל הבדלים במועד החנטה ביחס לתקופת פעילות הצרעה. בבדיקת פרופיל הנדיפים מחנטים של זנים שבהם נמצאה נגיעות נמוכה נמצאו חומרים המורכבים מטרפנים, ססקוויטרפנים וחומרים ארומטים שלא נמצאו בזנים עם הנגיעות הגבוהה. חומרים אלו נמצאו גם בזני אפרסק הקרובים פילוגנטית לשקד ואינם נתקפים כלל על ידי הצרעה. חלק מהחומרים ידועים כבעלי יכולת להשפיע על דחייה או משיכה של חרקים ונדרש לחקור אם יש להם השפעה על התנהגות הצרעה והאפשרות לעשות בהם שימוש לשיפור הניטור וההדברה ותהליכי ההשבחה.