חזרה לתוצאות חיפוש

ישומם של מדדים כימו-פיסיקליים בקביעת הטיפול הדרוש לצורך השבה של קולחים במערכות השקיה לחקלאות

תקציר במסגרת חוברת התקצירים של הועידה השנתית למדע וסביבה של אוניברסיטת תל אביב לשנת 2016