חזרה לתוצאות חיפוש

חקלאות בת קיימא ושמירת המיגון הביולוגי: עושר מיני עטלפי חרקים וחשיבותם ככלי לממשק בר- קיימא בגידולי שלחי

עטלפים הם בעלי חשיבות אקולוגית רבה כמפיצי זרעים, מפיצי אבקה, ובשל היותם טורפי הלילה העיקריים ביותר הם גם מווסתי גודל אוכלוסיות חרקים. מספר מחקרים הולך וגדל מורה כי לעטלפים הניזונים מחרקים חשיבות רבה בבקרה של אוכלוסיות חרקים מזיקים במערכות חקלאיות מגוונות. בארץ סדרת העטלפים היא השנייה בגודלה מבין סדרות היונקים ומונה כ-33 מינים הנפוצים בכל אזוריה ומרביתם בסכנות הכחדה בדרגות שונות. עטלפים בישראל משחרים במגוון גדול ביותר של בתי גידול טבעיים וכן חקלאיים. עם זאת, לא נעשה בארץ מחקר מקיף להערכת תרומת העטלפים כמספקי שירותים אקולוגיים למערכות חקלאיות. מטרת המחקר היא כפולה: 1. אפיון עושר ופעילות של עטלפי חרקים בגידולי שלחין עם משטר ריסוסים שונה; 2. כימות תרומתם לוויסות אוכלוסיות חרקים מזיקים ככלי ממשק יעיל ובר-קיימא באמצעות הקמת בתי עטלפים. המחקר יעשה בשטחי שלחין של המועצות האזוריות יואב ומטה יהודה באמצעות ניטור אקוסטי של עטלפי חרקים (למרבית המינים בישראל תדר קולות אופייני למין וניתן להקליטם באמצעות גלאי עטלפים ואוגרי נתוני קולות) והבנה מרחבית של הגורמים העשויים להשפיע (לדוגמא, מרחק החלקה הנדגמת מאתרי מים, מאתרי לינה או מאזורי חיץ) על פעילותם בשטחים אלו. הבנת חשיבותם ותפקודם של עטלפי חרקים במערכות חקלאיות תאפשר פיתוח יישום של שיטות חדשות לשיפור ממשק החקלאות בת- קיימא תוך שמירה על עושר מינים של עטלפי חרקים ועמידה על חשיבותם כספקים של "שירותי בקרת מזיקים" במערכות חקלאיות.