חזרה לתוצאות חיפוש

חוברת יום העיון ה-17

תוכן עניינים: דפנה דיסני, רועי אגוזי - פיתוח מנגנונים כלכליים להעצמת שירותי המערכת האקולוגית לאורך רצועת נחל ופשטי הצפה שנמצאים כיום בשימוש חקלאי 4 מידד קיסינג'ר, שרון רביץ וינגארד, ייעוץ מקצועי: עודד פרידמן. בחינת פוטנציאל קידום ממשק בר-קיימא של מערכת חקלאית באמצעות ניתוח מחזור חיים (LCA) של גידול תמרים בערבה התיכונה 20 דן מלקינסון, אורי שיינס, מוריה סנדלר. נזקי חיות בר לחקלאות: הגורמים המכתיבים אותם, מניעתם ועמדות החקלאים 32 אורה משה, טל רטנר, נתיב דודאי. בחינת היעילות של שילובים שונים של צמחייה לסינון נגר משדות חקלאיים, לשימור קרקע ולהגנה על איכות מי הנחל 44 מוטי צ'רטר, אורי מרגלית. שימוש בירגזי מצוי כמדביר ביולוגי של עש התפוח במטעי תפוחים בגולן - סיכום ביניים. 55