חזרה לתוצאות חיפוש

זיהוי ובחינת אקריות טורפות לפיתוח ממשק הדברה כנגד נמטודות צמחוניות בשדות פתוחים ובבתי צמיחה אורגניים

בחקלאות האורגנית נמטודות טפילות הן קבוצה חשובה הגורמת לנזקים כלכליים. הנחת היסוד שלנו היא שקיימות בארץ אקריות טורפות שוכנות קרקע המסוגלות להדביר דרגות נעות של נמטודות צמחוניות, ועל ידי כך להפחית את אוכלוסיתן ואת הנזק לצמחים. מטרות: 1. איסוף, גידול, וזיהוי של מיני אקריות העשויות לטרוף דרגות נעות של נמטודות צמחוניות. 2. קביעת כושר הטריפה של מינים של אקריות טורפות במעבדה. 3. איתור מזונות אלטרנטיבים לאקריות הטורפות בקרקע. 4. הערכת יכולת הטריפה של נמטודות עפצים על ידי האקריות, בנוכחות מזונות אלטרנטיביים שונים. שיטות ותוצאות עיקריות: נאספו דגימות קרקע מתוכן הופקו והוגדרו אקריות טורפות באמצעים מקרוסקופיים ועל ידי ריצוף גנטי. שישה מתוך 20 מיני אקריות שהוגדרו מתת הסידרה masina, נלקחו לניסויי טריפה של נמטודות חופשיות בכלים סגורים, ושלושה לניסויים בעציצים עם צמחי עגבניה. בניסוי מעבדה במדיום של וורמקוליט מורטב בכלים סגורים הראנו הפחתה מובהקת בהישרדות הנמטודות ע"י יישום של מספר מיני טורפות. בניסויי העציצים נמצא שהיתה הפחתה מובהקת בנזק הנמטודות לצמח בנוכחות האקריות הטורפות, עם מזון אלטרנטיבי של אקריות טרף או נמטודות חופשיות בקרקע. בסרטוני סרטון שצילמנו תועדו אקריות מהמינים floridensis Lasioseius ,scimitus Stratiolaelaps ו- aculeifer Gaeolaelaps בטריפה של נמטודות מהסוג Panagrellus. מסקנות: מספר מיני אקריות טורפות נמצאו יעילות בהפחתת הנזק שנגרם מנמטודות העפצים. בהמשך אנו מציעים לערוך ניסויים נוספים לשיפור תנאי הקרקע בעציצים, כדי ליצור תנאים אופטימליים לנמטודות החופשיות המהוות מזון אלטרנטיבי, ולאקריות הטורפות במערכת. על ידי כך תוגבר היעילות של ההדברה הביולוגית של הנמטודות המזיקות.