חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח | הרצאה

השפעת החקלאות הימית על השונות הגנטית של אוכלוסיות טבעיות: דגי דניס בים התיכון ובים סוף כמודל

דוח מסכם למחקר ומצגת


דג הדניס (Sparus aurata) הינו מין סאב-טרופי הנפוץ בים התיכון. הדניס מצוי הן במי הים והן במים מליחים כגון לגונות השוכנות בסמוך לחוף ושפכי נהרות, בעיקר בשלבים הראשונים של מחזור חייו. כיום קיים גידול של דניסים כמעט בכל ארצות הים התיכון. עשרות מדגרות דניסים בעלות גרעין הרבייה משלהן פזורות בים התיכון. במדינת ישראל אין פיקוח ואין מדיניות ברורה של הרכב האוכלוסיות המשמשות לגידולי החקלאות הימית (חק"י). אחד האיומים המשמעותיים על האוכלוסיה הטבעית של דגי הדניס הינו בריחה של דגים רבים מחוות הדגים אל הטבע והפרת האיזון הגנטי של אוכלוסיית הבר. כתוצאה מהתהליך המכונה extinction vortex effect פוטנציאל ההישרדות של האוכלוסיה אמור לקטון מאוד. מחקר מקיף של אוכלוסיית דגי הסלמון האטלנטי הטבעית הראה כי הם סובלים מירידה בכשירות ופוריות כתוצאה מאינטראקציה עם דגי סלמון שברחו מחוות גידול חקלאיות וכי קיים חשש להכחדה פוטנציאלית. בדניסים עדיין לא הוכחה השפעת החקלאות הימית על פוריות האוכלוסיה הטבעית. מחקר אוכלוסיות דניסים ביוון הצביע על הבדלים בעושר האללים בין דוגמאות טבעיות לדוגמאות שמקורן בחקלאות.
במחקר הנוכחי אספנו דגימות דגי דניס מגידולים חקלאיים ומהטבע. הפקנו DNA וניתחנו את השונות הגנטית באמצעות סמני DNA מיטוכונדריאלי ורצפים חוזרים. אנו מביאים כאן את תוצאות מחקרנו המשווה את אוכלוסיית הבר של דגי הדניס בחופי מדינת ישראל לאוכלוסית הדגים שבחקלאות הימית. האוכלוסיה הטבעית של דגי דניס בחופי מדינת ישראל התדלדלה עד לכמויות אפסיות. לא ברור אם הדיג המואץ או זליגה של אוכלוסיית החק"י הם אשר הביאו למצב זה. במחקרנו הוכחנו עד כמה חיוני לדעת את ההרכב הגנטי של גידול חק"י כלשהו ואת הרכב האוכלוסיה הטבעית אותה הוא עלול לדלל. אנו ממליצים על יישום מדיניות זו בפיקוח על גידולי החקלאות הימית .