חזרה לתוצאות חיפוש
מצגת | סרטון

הרפורמה בחוק התכנון והבנייה – היבטים סביבתיים וחברתיים – 2010

מצגת וסרטון הרצאה


מנקודת מבט סביבתית וחברתית: מערכת התכנון היא זירה מרכזית בהליכי קבלת החלטות הדבר נכון לגבי כל משאבי הטבע: אוויר, מים,
קרקע, מגוון ביולוגי ולגבי חלוקת משאבים אלו.