חזרה לתוצאות חיפוש

הרחקה וטיפול באמוניה מלולים למניעת זיהום והפקת דשן

אמוניה גזית בלולים רעילה לעופות ולבני אדם. בנוסף, באוויר אטמוספרי היא גז התורם לאפקט החממה, להעכרת האוויר, לזיהום מים, להחמצת קרקעות ולריחות רעים. המחקר הנוכחי מתמקד בפיתוח תהליך חדשני, יעיל וזול לטיפול בפליטת אמוניה מלולים. המערכת המוצעת משלבת את יתרונותיהן של מערכת כימית )יעילות גבוהה של ספיגת אמוניה עקב ערכי הגבה נמוכים( עם אלו של מערכות ביולוגיות מקובלות המבוססות על הוספה מינימאלית של כימיקלים והפיכת אמוניה לניטראט )ניטריפיקציה(, המשמש כדשן חנקתי יציב. תוצאות המחקר הראו שניתן להגיע לספיחה וטיפול באמוניה בקצב גבוה, כאשר אלקליניות נובעת מהאמוניה גזית ומהגיר )בי-קרבונאט(. ריכוז הניטראט עלה עם הזמן בתוך המערכת, דבר המצביע לכך שאכן כול האמוניה עבר ניטריפיקציה ועליה בריכוז מלח בתמיסה השפיעה בצורה מועטה למערכת. עבור ריכוזי המקובלים בלולים )50-5 ppm )מתקיים ספיחה מלאה בתנאי עבודה שונים של מהירות אוויר )6.8-8.0 ס''מ לשנייה( וערכי הגבה )0.7<pH<0.4 .)כמו כן, קצב מעבר אמוניה עולה באופן ישיר עם העלייה בספיקת הגז המזוהם, אך, אינו מושפע מערך ההגבה.